Učitelia odporúčajú - Ostatné.

Ako si uľahčIť výučbu.

Pre triedu určite nájdete dostatok atraktívnych aktivít, na ktoré žiaci nepotrebujú individuálne pomôcky, ale môžu využiť spoločné zdroje. Vyhraďte si preto v skrini priestor na špeciálny box, plný inšpiratívnych nástrojov. Nastavte si s deťmi režim, kedy po tomto boxe siahnete vždy za odmenu, keď to budú časové možnosti výučby dovoľovať.

Veď ktoré dieťa by nebolo nadšené z príležitosti vyskúšať si napríklad techniku ručnej kníhtlače, zostavovania a zlepovania papierových modelov z vystrihovaniek alebo obkresľovania zaujímavých šablón a ich následné vyfarbovanie.

TIP KOH-I-NOOR HARDTMUTH: Pre kníhtlač máme pripravenú razítkovú farbu, ale aj iné atramenty či farebné školské tuše perfektne poslúžia. Vystrihovánkové šablóny, stiahnuté z internetu, ľahko aj pri čiernobielej tlači povýšia žiaci na ďalšiu úroveň ich vymaľovaním, predtým ako si ich nožnicami vystrihnú a zlepia lepidlom. Okrem toho nájdete v našom sortimente celý rad šablón na obkresľovanie, ktoré si potom môžu žiaci vyfarbiť podľa vlastnej fantázie.

Navštívte náš e-shop.

Viac ako 3 000 produktov pre vaše kreatívne tvorenie.

Nájsť najbližší obchod.

Vďaka širokej sieti vlastných predajní to k nám nemáte ďaleko. Objavte najbližší obchod KOH-I-NOOR HARDTMUTH!